Umowa

Zakup i sprzedaż Zakupy online Sklep Lovatieses.lt Umowa licencyjna:

1. Przepisy ogólne

1.1. Te kontrakty na dostawę - zasady ( „Regulamin”), po zatwierdzeniu przez Zamawiającego (przeczytaj zasady i zaznaczając pole obok wyciągu „Spotkałem się z lovatieses.lt” zasad i zgadzam się z nimi), są stronami prawnie wiążącego dokumentu przedstawiając kupującego oraz prawa i obowiązki sprzedawcy, nabycie towarów i zapłacić za nie w warunkach dostawy, odpowiedzialności i innych krajów z umowami dostaw - „Lovatieses.lt przepisów sklepie internetowym.

1.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub uzupełnienia Warunków w dowolnym czasie, zgodnie z wymogami prawa.

1.3. Kup w naszym e-sklepie ma prawo:

1.3.1. aktywne osoby fizyczne, tj. osoby, które osiągnęły pełnoletność, których zdolność nie jest ograniczona postępowaniem sądowym;

1.3.2. osoby małoletnie w wieku od czternastego do osiemnastego roku życia, za zgodą rodziców lub opiekunów, z wyjątkiem sytuacji, w których są one samozatrudnione ze swoich dochodów;

1.3.3. osoby prawne;

1.3.4. upoważnieni przedstawiciele wszystkich wyżej wymienionych osób.

1.4. Potwierdzając Regulamin, Kupujący potwierdza, że ​​na podstawie prawa do zakupu towaru w sklepie internetowym "Lovatieses.lt".

 
2. Ochrona danych osobowych

2.1. Kup online w Lovatieses.lt Kupujący może zarejestrować się tylko w tej witrynie.

2.2. Kupujący zamawiania towaru sprzedający w pytaniu zawiera informacje określone w polu należy wskazać właściwe wykonanie zlecenia konieczna dla ich dane osobowe: imię i nazwisko, adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail i inne dane niezbędne do okazji.

2.3. Kupujący potwierdzając tych rozporządzeń zgadza się, że jego dane osobowe są przetwarzane towary i usługi sklep internetowy Lovatieses.lt celom.

2.4. Nabywca, zgadzając się, że jego dane osobowe są przetwarzane towary i usługi online Cel sklep Sprzedawca zgadza się również, że podany adres e-mail i numer telefonu do wysłania wiadomości informacyjnych, które są niezbędne do zaspokojenia kolejność handlową.

2.5. Sprzedawca potwierdza, że ​​Kupujący wskazać dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla towarów i usług w sklepie internetowym Lovatieses.lt, analizy wydajności dostawcy i marketingu bezpośredniego (chyba że kupujący odmawia mieć swoich danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego) celów. Sprzedawca zobowiązuje się nie ujawniać danych osobowych Klienta osobom trzecim.

3. Moment zawarcia umowy sprzedaży

3.1. Umowa między kupującym a sprzedającym uznaje się za zawarte w chwili, kiedy kupujący wyboru zakupu (ów) produkt (y) i dodanie go do koszyka, kliknij na „porządek”, a gdy sprzedawca skontaktować się z kupującym telefonicznie lub e-mailem. Potwierdź pocztą potwierdzenie zamówienia, wysyłając do nas wiadomość e-mail. potwierdzenie zamówienia pocztowego.

3.2. Każda Umowa kupna-sprzedaży zawarta pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą jest rejestrowana i przechowywana w bazie danych sklepu internetowego "Lovatieses.lt".

4. Prawa kupującego

4.1. Kupujący ma prawo do zakupu towarów w sklepie internetowym Lovatieses.lt zgodnie z procedurą określoną w niniejszych Zasadach oraz w innych Informacjach Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

4.2. Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do żądania sprostowania błędnych, niekompletnych i nieprawidłowych danych osobowych, spreparowane wiadomości e-mail. info@lovatieses.lt mail lub dzwoniąc pod numer 8 699 68,573th w tym przypadku, sprzedawca musi natychmiast wdrożyć życzenie klienta (1-2 dni roboczych).

5. Zobowiązania nabywcy

5.1. Kupujący musi zapłacić za towar i zaakceptować go zgodnie z procedurą ustanowioną w niniejszym regulaminie.

5.2. Jeżeli dane podane w formularzu zamówienia Klienta ulegną zmianie, musi on niezwłocznie poinformować o tym Sprzedawcę.

5.3. Kupujący korzystając Lovatieses.lt kupna zobowiązuje się do przestrzegania tych zasad, inne warunki wyraźnie określone w sklepie internetowym, jak również uszkodzenie ustawodawstwa litewskiego.

6. Prawa sprzedawcy

6.1. Jeżeli kupujący próbuje podważyć sklep internetowy na stabilności i bezpieczeństwa lub z naruszeniem jego obowiązków, Sprzedający będzie uprawniony do natychmiastowego i bez uprzedzenia zawiesić lub ograniczyć możliwość zakupu lub wyjątkowo unieważnić rejestrację kupującego.

6.2. W przypadku zaistnienia istotnych okoliczności Sprzedawca może czasowo lub całkowicie wypowiedzieć sklep internetowy bez powiadomienia Kupującego bez wcześniejszego powiadomienia.

6.3. Sprzedawca ma prawo bez uprzedniego powiadomienia Kupującego do anulowania zamówienia, jeżeli nabywca nie zapłaci za płatność przelewem za towar w ciągu trzech (3) dni roboczych.

6.4. Jeżeli kupujący wybiera sposób płatności - gotówką w momencie dostawy, Sprzedawca, w przypadku wątpliwości w sprawie informacji zlecenia, skontaktuj zamówienie klienta przez telefon. Termin dostawy towarów w tym przypadku zaczyna biec od daty kontaktu z Kupującym. Sprzedawca ma prawo bez uprzedzenia do Kupującego anulować zamówienie, jeśli sprzedawca nie skontaktuje się z Kupującym w ciągu 3 (trzech) dni roboczych.

6.5. Sprzedawane z ważnych powodów, niezdolnych do terminowego i prawidłowego wykonania zamówienia, zastrzegamy sobie prawo do zmiany warunków dostawy i czasie, lub do wypowiedzenia zlecenia przez natychmiastowego informowania nabywcy i zwrotu zaliczki, jeśli to kupujący płaci. Podobnie, Sprzedawca może zaoferować analogiczną pozycję w takim przypadku.

7. Obowiązki sprzedawcy

7.1. Sprzedawca zgadza się z tymi zasadami i warunkami określonymi w sklepie internetowym się nabywcy do korzystania z usług online Lovatieses.lt zakupy.

7.2. Sprzedawca zobowiązuje się szanować prawo do prywatności Kupującego do danych osobowych, które posiada, tj. Przetwarzanie danych osobowych wskazanych przez Kupującego wyłącznie w punkcie 2 Regulaminu oraz zgodnie z procedurą ustanowioną przez akty prawne Republiki Litewskiej.

7.3. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć zamówiony przez Kupującego towar pod wskazany przez niego adres w warunkach określonych w punkcie 9 Regulaminu.

7.4. Sprzedający, na odpowiednich warunkach nie może dostarczyć zamówione towary Kupujący zobowiązuje się oferować podobne lub zminimalizować ich podobny element. Kupujący odmawia przyjęcia jego lub analogiczne cechy najbardziej podobny produkt, sprzedający zobowiązuje się do zwrotu pieniędzy wpłaconych przez nabywcę w ciągu trzech (3) dni roboczych, jeśli płatność została dokonana z góry.

8. Ceny towarów, zlecenie płatnicze i warunki

8.1. Ceny towarów w sklepie internetowym oraz w sformułowanym zamówieniu podane są w litach wraz z podatkiem VAT.

8.2. Konta kupującego dotyczą towarów na jeden z następujących sposobów:

8.2.1. Płatność przelewem bankowym jest płatnością, gdy Kupujący wpłaca pieniądze na rachunek bankowy Lovatieses.lt po otrzymaniu zamówienia potwierdzającego płatność.

8.2.2. Płatność gotówką w momencie dostawy / dostawy - Kupujący płaci za towar podczas dostawy / wypłaty (przelew-odbiór).

8.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do żądania od Kupującego częściowej lub pełnej zaliczki.

9. Dostawa towarów

9.1. Kupujący przy zamawianiu towarów może wybrać sposób prezentacji towarów, tj. korzystać z Usługi Doręczeniowej świadczonej przez Sprzedawcę lub w Punkcie Dostawy Sprzedawcy.

9.2. Dostawa towaru do Kupującego:

9.2.1. Wybierając usługę dostawy, kupujący zobowiązuje się do wskazania dokładnego miejsca dostawy towarów.

9.2.2. Kupujący zobowiązuje się sam przyjąć towar. W przypadku, że nie może zaakceptować towarów, a towary dostarczane na adres wskazany na podstawie innych danych dostarczonych przez kupującego, kupujący ma prawo do wnoszenia roszczeń wobec sprzedawcy do dostarczenia złego.

9.2.3. Towar jest dostarczany przez Sprzedawcę lub jego upoważnionego przedstawiciela.

9.2.4. Dostawa towarów (transport) na terytorium Republiki Litewskiej (z wyjątkiem Mierzei Kurońskiej) jest bezpłatna.

9.2.5. Dostawa towarów (transport) na Mierzeję Kurońską może trwać dłużej niż wskazano. Dealer informuje Kupującego o dacie dostawy na Mierzei Kurońskiej, potwierdzając zamówienie.

9.2.6. Towar jest dostarczany tylko do miejsca, do którego może dotrzeć transport przewoźnika.

9.3 Usuwanie towarów w punktach sprzedaży krupiera.

9.3.1. Kupujący może bezpłatnie odebrać towar z Punktu Usuwania Towarów Sprzedawcy znajdującego się pod adresem Dvaro g. 49, Šiauliai. Adres może ulec zmianie i jest dostosowywany przez Sprzedawcę po potwierdzeniu czasu odstąpienia.

9.3.2. Zamówiony towar musi zostać odebrany nie później niż w ciągu 3 (trzech) dni roboczych, liczonych od potwierdzenia przez Sprzedawcę, że zamówienie jest już gotowe, w momencie odbioru. Kupujący zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia bez wypowiedzenia i zwrotu zaliczki, jeżeli została zapłacona, bez terminowego wycofania towaru.

9.3.3. Towary mogą być wycofane tylko przez osobę, która złożyła zamówienie lub przez osobę wskazaną w chwili składania zamówienia. Przy odbiorze towaru konieczne jest posiadanie ważnego dokumentu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu lub nowego wzoru prawa jazdy) u pracownika Sprzedawcy.

9.4. Sprzedawca dostarcza towar Kupującemu zgodnie z warunkami określonymi w opisie produktu. Warunki te mają charakter wstępny i nie obowiązują również w przypadkach, gdy magazyn Sprzedającego nie ma wymaganych towarów, a Kupujący jest informowany o braku zamówionych przez niego towarów. Ponadto Kupujący zgadza się, że w wyjątkowych przypadkach prezentacja towarów może się opóźnić z powodu nieprzewidzianych okoliczności pozostających poza kontrolą Sprzedającego. W takim przypadku Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie skontaktować się z Kupującym i uzgodnić warunki prezentacji towaru.

9.5 We wszystkich przypadkach sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności za naruszenie warunków, jeżeli nabywca towarów nie jest lub nie przewidzianych w czasie z winy nabywcy lub nabywcę okolicznościach.

9.6. Podczas prezentacji towarów Kupującemu, Kupujący musi, wraz ze Sprzedawcą lub jego upoważnionym przedstawicielem, sprawdzić stan przesyłki i przedmiotu (przedmiotów). Po zauważeniu, że paczka zgłoszonego przedmiotu została naruszona, przedmiot (y) jest uszkodzony, Kupujący musi to zaznaczyć w dokumencie przyjęcia przesyłki. Kupujący nie dokona tych czynności, sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności wobec Kupującego za szkody towarów, jeżeli takie uszkodzenie nie jest podstawą do powstania wady fabrycznej i kompletem niezgodności towarów, jeśli te rozbieżności można zidentyfikować inspekcję towarów zewnętrznego.

10. Jakość towarów

10.1. Właściwości każdego przedmiotu sprzedawanego przez Lovatieses.lt są zbiorczo określane w opisie produktu każdego przedmiotu.

10.2 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za to, że towary w sklepie internetowym w swoim kolorem, kształtem lub innymi parametrami mogą nie odpowiadać rzeczywistej wielkości, kształtu i koloru kupującego używane funkcje monitora.

11. Zwrot i wymiana towaru

11.1 Wady sprzedanych towarów są usuwane, towary o nietypowym charakterze są zastępowane i zwracane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 2001 roku. 29 czerwca Zamówienie nr 217 "O Zatwierdzeniu Zasad dotyczących Zwrotu i Wymiany Przedmiotów" zatwierdzonych przez Zasady Spłaty i Zmiany Przedmiotów.

11.2. Zwrot i wymiana towarów odbywa się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 2001 r. 29 czerwca Zamówienie nr 217 zatwierdzonych przez "Zasady spłaty i wymiany towarów" oraz przez Ministra Gospodarki z 2001 r. 17 sierpnia Zamówienie nr 258 zatwierdziło "Zasady sprzedaży towarów i świadczenia usług w przypadku umów zawieranych za pomocą sprzętu łączności".

11.3. Zwracane produkty należy rozpakowywać i odpakowywać zgodnie z zasadami higieny. W przeciwnym razie sprzedawca jest uprawniony do nieakceptowania towarów.

11.4 Na życzenie klienta dostosowana ilość towaru (nie jest to standard fabryczny) nie jest przyjmowana z powrotem.

11.5 Koszty wysyłki pokrywa kupujący po odesłaniu towaru.

11.6 Pieniądze dla zwracanych przedmiotów 11.1-11.5 instrukcje odpowiadające towary są przekazywane w ciągu 2 dni roboczych (po otrzymaniu zwracanego towaru i kontrola) w rachunku kupującego lub wypłacona w gotówce, jeżeli kupujący życzy.

11.7 Zamówienie może na życzenie zostać anulowane przez kupującego po anulowaniu, dopóki towary nie zostaną wysłane do kupującego w tym momencie. Jeśli transakcja została już zapłacona, ale przedmiot nie został jeszcze wysłany, po anulowaniu pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 2 dni roboczych od anulowania.

11.8 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia, jeśli kupujący wskaże płatność za towar przelewem bankowym lub kartą, ale nie zapłaci za zamówienie dłużej niż 5 dni roboczych.

12. Cel przedmiotu i instrukcje użytkowania

12.1. Przedmiot jest ozdobny. Przeznaczony jest do przykrycia łóżka, dekorowania go. Przedmiot nie może być w inny sposób obsługiwany lub obsługiwany, tj. usiądź na nim, połóż się lub w inny sposób fizycznie działaj. Instrukcje prania, instrukcje prasowania są podane na opakowaniu produktu lub na samym produkcie. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe w wyniku użytkowania lub braku działania.

13. Terminy dotyczące reklamacji wadliwych przedmiotów

13.1. Gwarancja na jakość wprowadzanego produktu wynosi 14 dni kalendarzowych. Termin ten obowiązuje od daty zakupu lub dostawy rzeczy Kupującemu. Termin ten ma na celu zapewnienie Kupującemu roszczeń dotyczących wadliwych przedmiotów sprzedanych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady i wady produktu po upływie 14 dni kalendarzowych.

14. Odpowiedzialność

14.1. Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowość podanych przez niego danych osobowych. Jeżeli Kupujący nie poda dokładnych danych osobowych, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wynikające z tego konsekwencje i nabywa prawo do żądania odszkodowania od Kupującego.

14.2. Kupujący jest odpowiedzialny za działania podjęte w tym sklepie internetowym.

14.3. Sprzedawca jest zwolniony od wszelkiej odpowiedzialności w przypadku, gdy zajdzie taka strata z faktu, że kupujący, sprzedający, niezależnie od zaleceń i zobowiązań zaznajomionych z tymi zasadami, choć taka możliwość została podana.

14.4 Jeżeli Sklep Internetowy Sprzedawcy ma linki do stron internetowych innych firm, instytucji, organizacji lub osób fizycznych, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za informacje lub działania w nim zawarte, nie nadzoruje, nie kontroluje i nie reprezentuje tych firm i osób.

14.5 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty spowodowane sprzedanymi towarami Sprzedającego.

14.6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe wypełnienie wzajemnych zobowiązań między Kupującym a partnerami Sprzedawcy, których usługi są zamawiane przez Kupującego.

15. Wymiana informacji

15.1. Sprzedawca wysyła wszystkie wiadomości do Zasady 2.2. w kolejności podanej na adres e-mail podany przez Kupującego.

15.2 Kupujący wysyła wszystkie wiadomości i pytania do środków wskazanych przez Sprzedawcę w sekcji "Kontakty" w sklepie internetowym.

16. Przepisy końcowe

16.1. Zasady te zostały opracowane zgodnie z aktami prawnymi Republiki Litewskiej.

16.2. Relacje wynikające z tych zasad podlegają prawu Republiki Litewskiej.

16.3. Wszelkie spory wynikające z egzekwowania tych zasad będą rozstrzygane w drodze negocjacji. W przypadku braku porozumienia, spory będą rozstrzygane zgodnie z procedurą ustanowioną przez prawo Republiki Litewskiej.